AJANKOHTAISTA

Kesäkuussa
tiistai-iltaisin klo 17
VAPAAMUOTOISET KOKOONTUMISET mobiileilla
Espoon Automuseolla

Heinäkuussa
tiistai-iltaisin klo 17
VAPAAMUOTOISET KOKOONTUMISET mobiileilla
Kahvila-Ravintola Hiidenpirtillä Lohjalla


OTA YHTEYTTÄ

PUHEENJOHTAJA &
MUSEOAJONEUVOREKISTERI
Hans Brummer
hans.brummer(at)
autohistoriallinenseura.fi
0400 317 082

TIEDOTTAJA
satu.danielsson(at)
autohistoriallinenseura.fi
050 571 5266
(vain iltaisin)

JÄSEN- JA KALUSTOASIAT
riitta.kallio(at) autohistoriallinenseura.fi
040 556 0420

RAHASTONHOITAJA
pirjo.makela(at)
autohistoriallinenseura.fi
040 547 7229

Uusimmat kuvat

9
8b
7
6

Välkommen till Automobilhistoriska Sällskapets hemsidor.

 ajoneuvokavalkadi_600x200.jpg

Automobilhistoriska Sällskapet - AHS är Finlands nästäldsta veteranbilsklubb som år 2014 firar sitt 50-års jubileum. Från att ha varit ett litet regionalt sällskap omfattar AHS idag hela landet och har närmare 400 medlemmar. En stor del av dem är svenskspråkiga, som bor i de sydliga kustområdena.

AHS värnar om fordons- och trafikhistorisk kultur. Detta kommer till uttryck i sällskapets omfattande aktiviteter såsom ett flertal årliga lopp, temakvällar, exkursioner, utställningar och utlandsresor.

AHS har av Trafikministeriet beviljats rätt att utföra museifordonsgranskningar och bevilja tillhörande certifikat.

AHS har egen klubbtidning ”Morjens”. För att bevaka och främja museibilsförordningens rättigheter för 30 år gamla fordon, deltar AHS tillsammans med andra nationella orgnisationer aktivt i en gemensam intressebevakningskommitte.

Vi välkomnar dig till AHS hemsidor och att bekanta dig med sällskapets omfattande verksamhet.